Over Stichting Lucky Hulphond (in oprichting)


Wij gaan ons inzetten om kinderen en (jong-) volwassenen met een langdurige ziekte in staat te stellen met behulp van een erkende trainer een hulphond op te leiden. Hiermee streven we naar meer zelfredzaamheid en vrijheid.

Onze missie is het financieel ondersteunen van deze mensen door het aanschrijven van fondsen, het benaderen van bedrijven en het organiseren van diverse acties. Zo veel mogelijk mensen een hulphond, dat is wat we graag willen! Helaas is er een grote wachtlijst.

We streven naar erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en het behalen van het CBF keurmerk als erkend Goed Doel, om zo onze transparantie en kwaliteit te waarborgen.

Foto's