Privacy verklaring

Persoonsgegevens

Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen, hierna te noemen SVW, gebruikt de door u ingevoerde persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van haar doelstellingen. Door gebruik te maken van de diensten van SVW stemt u in met de verwerking van deze noodzakelijke persoonlijke gegevens.


Waarom SVW de gegevens nodig heeft

SVW verwerkt uw persoonsgegevens om: online en laagdrempelig te kunnen bemiddelen tussen vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en particulieren die op zoek zijn naar vrijwilligers; efficiënt contact met u te kunnen onderhouden; en voor het online en correct kunnen uitvoeren van haar doelstellingen.


Doelstellingen van SVW

vrijwilligers informeren, stimuleren, waarderen, eventueel bevorderen van noodzakelijke deskundigheid en ondersteunen bij het vinden van een passende vacature;

vrijwilligersorganisaties en particulieren ondersteunen bij het aanbieden van een vacature en het vinden van een geschikte vrijwilliger.

Bewaartermijn persoonsgegevens

SVW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelstellingen van de stichting.


Delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen door SVW worden gebruikt om: indien gewenst, nieuwsbrieven te versturen via email; online bemiddeling mogelijk te maken tussen mensen die vrijwilligerswerk zoeken en vrijwilligersorganisaties plus particulieren die één of meerdere vrijwilligers zoeken.

Uw privacy-rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, op onze website in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Op onze website heeft u ook de mogelijkheid om zelfstandig uw gegevens te wijzigen. Verwijderen van uw persoonsgegevens inclusief uw account kan alleen via de operationeel coördinator van SVW. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens ook sturen naar [email protected]


Google Analytics

SVW verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van onze website door gebruik van het programma Google Analytics, waaronder, maar niet beperkt tot, hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit IP adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt. Wij kunnen een IP-adres nooit terugleiden tot een bepaalde gebruiker. We plaatsen deze cookies met het doel inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers en op basis daarvan www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl te verbeteren.

De informatie die via de Google Analytics cookie wordt verzameld wordt overgebracht naar en door Google Analytics opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van Persoonsgegevens.


Beveiliging

SVW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijzigen tegen te gaan. De inhoud van de SVW website, genoemd ‘Platform Vrijwilligerswerk Waddinxveen’ is beveiligd met een SSL Certificaat.


Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen K.v.K. Rotterdam 24405041


Laatst bijgewerkt: 2018-06-25