Post | mei 2022 | Informatie | 5 min lezen

Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering

Willen vrijwilligers in aanmerking komen voor de vrijwilligersverzekering dan moeten ze in het kort voldoen aan de volgende eisen:

•            Het vrijwilligerswerk moet georganiseerd zijn

•            Het moet onbetaald zijn of maximaal €1800,= (vrijwilligersvergoeding)

•            Het moet een maatschappelijk belang dienen


Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van ‘Tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doet.

Nederland telt ruim 4 miljoen vrijwilligers. Daarvan bent u er misschien wel één. De groep vrijwilligers groeit nog steeds. Vrijwilligers zijn actief in clubs en (sport)verenigingen. Denk daarbij ook leesmoeders op een basisschool. Klaar-overs en collectanten voor goede doelen. Vrijwilligers die koffie schenken in een verzorgingstehuis of speeltuinen opknappen… Ze doen belangrijk werk. En waar gewerkt wordt, kan er wel eens iets mis gaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Om deze bijzondere groep mensen tegemoet te komen en ervoor te zorgen dat ze niet met de financiële gevolgen van schade of letsel blijft zitten, hebben de meeste Nederlandse gemeenten de VNG Vrijwilligersverzekering geregeld.


De gemeente sluit de VNG Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligerswerk hoort op grond van de Wmo tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vanuit een gevoel van zorgplicht naar de groep mensen die zich belangeloos inzet voor anderen, hebben veruit de meeste gemeenten de VNG Vrijwilligersverzekering gesloten. Op de site van uw gemeente kunt u zien of zij de VNG Vrijwilligersverzekering geregeld heeft. Ook de voorwaarden kunt u er dan online nalezen.


Wie bedoelen we als we het hebben over ‘vrijwilligers’?

Hebben we het binnen de VNG Vrijwilligersverzekering over vrijwilligers, dan bedoelen we daarmee ook mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en mensen die in het kader van ‘Tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen.


Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn niet verzekerd

Bijzondere groepen vrijwilligers zijn de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Voor deze groepen zijn speciale regelingen getroffen. Zij zijn daarom niet verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering.


Wat er verzekerd is

De VNG Vrijwilligerszekering verzekert risico’s die direct verband houden met de vrijwilliger

en het werk dat gedaan wordt:

• aansprakelijkheid van de vrijwilligers;

• aansprakelijkheid van de organisatie;

• bestuurdersaansprakelijkheid;

• ongevallen;

• persoonlijke eigendommen;

• rechtsbijstand.


Mantelzorgers kunnen geen aanspraak maken op verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

Mantelzorg wordt vaak verricht voor familie en andere dierbaren. Deze zorgtaken worden niet verricht voor een rechtspersoon. Daarom kan de mantelzorger binnen de VNG Vrijwilligersverzekering, geen aanspraak maken op verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.


De VNG Vrijwilligersverzekering biedt een secundaire dekking

Heeft u als vrijwilliger schade? En is er een andere verzekering dan de VNG Vrijwilligersverzekering waarop u de schade kunt melden? Dan gaat die andere verzekering voor. Dat wordt bedoeld met ‘secundaire dekking’. Het maakt daarbij niet uit wanneer die andere verzekering geregeld is. Die secundaire dekking geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering.


Voordelen voor vrijwilligers als de gemeente de VNG Vrijwilligersverzekering geregeld heeft

Vrijwilligers hoeven zelf niets te doen. De gemeente regelt in 1 keer de verzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en mensen die in het kader van ‘Tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen.

Ook vrijwilligerswerk dat af en toe gedaan wordt, is automatisch verzekerd. Denk aan de intocht van Sinterklaas.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd; jong en oud.

Dekking binnen Europa.


Er is schade. En wat dan?

In 5 stappen ziet u hoe schades gemeld en afgehandeld worden:

1. Een vrijwilliger checkt eerst of hij de schade kan melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.

Kan dat? Dan meldt hij de schade bij die verzekeraar.

Kan dat niet? Dan meldt de vrijwilliger de schade bij de gemeente met een digitaal schademeldingsformulier. Dit formulier kan hij via de site van zijn gemeente of van het vrijwilligerssteunpunt downloaden. Schade in de vorm van letsel door een ongeval kan direct bij de gemeente gemeld worden! De vrijwilliger meldt schade/letsel direct met het digitale schadeformulier bij de gemeente. De schadeafhandeling gebeurt vanaf dat moment zoals beschreven vanaf stap 4. Raakt een vrijwilliger door een ongeval arbeidsongeschikt, blijvend invalide of overlijdt hij? Dan keert de Ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit. De gemeente heeft bij het regelen van de VNG Vrijwilligersverzekering aangegeven welk bedrag dat bij overlijden moet zijn.

2. De vrijwilliger gaat naar de site van de gemeente, downloadt het formulier om de schade te melden en stuurt het ingevulde formulier naar zijn gemeente.

3. De gemeente meldt de schade digitaal bij Centraal Beheer.

4. Een schadebehandelaar van Centraal Beheer neemt de schade in behandeling.

  • a)     Na de melding neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of de organisatie.
  • b)     De schadebehandelaar de schade regelt rechtstreeks met de benadeelde.
  • c)      Is er twijfel of Centraal Beheer de schade moet afhandelen? Dan overlegt de schadebehandelaar altijd met de vrijwilliger of de organisatie.

5. Als de schade met de benadeelde is afgehandeld, informeert Centraal Beheer:

degene die de schade gemeld heeft, als dat iemand anders is dan degene die de schade had;

de gemeente; omdat zij de VNG Vrijwilligersverzekering gesloten heeft en de schade op die verzekering is afgehandeld.


Veelgestelde vragen:

Mag ik als vrijwilliger een vergoeding krijgen voor werk dat ik doe?

Ja, dat mag. Zolang de vergoeding maar binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert. De vrijgestelde bedragen vindt u op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl


Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn voetbalvereniging?

  • U bent verzekerd als u vrijwilligerswerk doet. Bijvoorbeeld als u een voetbalwedstrijd fluit bij de jeugd.
  • Doet u als speler mee aan de wedstrijd? Dan doet u dit wel vrijwillig. Maar het wordt niet gezien als
  • vrijwilligerswerk volgens de VNG Vrijwilligersverzekering. Maar u beoefent dan een sport/hobby.
  • Dat geldt ook als u lid bent van een (voetbal)vereniging. Dan bent u ook niet per definitie vrijwilliger. De verzekering geldt dus alleen als u vrijwilligerswerk doet.


Ik doe vrijwilligerswerk bij een organisatie die de VNG Vrijwilligersverzekering heeft. Kan die organisatie nu haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Nee, het is niet verstandig de aansprakelijkheidsverzekering op te zeggen. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken. Het gaat dan om gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van vrijwilligerswerk of die daarmee te maken hebben. Zoals aansprakelijkheid voor het gebouw. Denk aan een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het hoofd van een bezoeker. Of aan een bezoeker die in de kantine van de kapotte barkruk valt. Heeft de organisatie vast personeel in dienst? Dan is er ook het risico van werkgeversaansprakelijkheid. Verder kan de organisatie aangesproken worden voor schade die een lid van de organisatie veroorzaakt. Deze risico’s zijn niet verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering.


Ik ben eigenaar van een appartement en aangesloten bij een Vereniging van Eigenaren (VvE). Is deze VvE verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering?

Nee. Een VvE zet zich in voor de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Het gaat daarbij om het beheren van eigen bezit. Dat is een privébelang en geen maatschappelijk belang. Een VvE is daarom niet verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering.


Voor wie geldt de Persoonlijke Eigendommenverzekering?

De Persoonlijke Eigendommenverzekering verzekert de eigen spullen van vrijwilligers tijdens het

vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwillige scheidsrechter die tijdens een voetbalwedstrijd van de F-pupillen een bal tegen zijn hoofd krijgt, waardoor zijn bril kapot gaat.


Ik doe vrijwilligerswerk in een andere gemeente. Hoe zit het dan precies?

Stel, uw gemeente heeft de VNG Vrijwilligersverzekering. U besluit als vrijwilliger binnen die gemeente op enig moment vrijwilligerswerk te doen in een andere gemeente te doen. Dan bent u op dat moment bij schade verzekerd op de polis van de gemeente waarin de organisatie waarvoor hij het werk doet, gevestigd is. Heeft deze gemeente geen VNG Vrijwilligersverzekering? Dan bent u via de VNG Vrijwilligersverzekering van uw eigen gemeente verzekerd.


Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de VNG vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer.

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Vrijwilligersvergoeding

| Informatie
Het belangrijkste om te onthouden
De vrijwilligersvergoeding (ook wel bekend als vrijwilligersregeling) is ...
Lees meer

Vertrouwenspersonen gemeente Waddinxveen

| Informatie
Het sociaal team van de gemeente Waddinxveen doet er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen en helpen ...
Lees meer

Gedragscode vrijwillige medewerk(st)ers Ondersteuning Thuis

| Informatie
Als vrijwilliger kom je bij de cliënten en/of gezinnen thuis. Dit is natuurlijk erg bijzonder maar kan ...
Lees meer