Stichting Sentire, centrum voor leven met en na kanker

Over Stichting Sentire, centrum voor leven met en na kanker

Sentire,​
is een laagdrempelig thuis voor iedereen die leeft met en wordt geraakt door kanker, zonder dat daarvoor een verwijzing van een zorgverlener of instelling nodig is;​

staat voor het uitgangspunt van Positieve Gezondheid: het vermogen van onze gasten om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren;​

richt zich op de informele zorg, dit omdat wij geloven dat deze vorm van ondersteuning echt een verschil maakt voor onze gasten;​

biedt een gastvrije en veilige omgeving;​

biedt in gesprekken een luisterend oor, empathie en begrip en geven hiermee aandacht en ondersteuning aan onze gasten;​

biedt informele zorg en activiteiten voor het vinden van een nieuwe balans in aanvulling op de formele zorg;​

streeft, samen met onze geschoolde vrijwilligers, dat elke gast zich bij vertrek beter voelt dan bij aankomst, verrijkt door steun, gesprekken en activiteiten, die het delen van persoonlijke ervaringen mogelijk maken.​

Sentire,​ begeeft zich niet op het terrein van de formele zorg.​

Met oog op de toekomst is het onze intentie om ons aan te sluiten bij de brancheorganisatie IPSO.​

Foto's

Cover Photos

Cover Photos

Stichting Sentire, centrum voor leven met en na kanker