Over Stichting Leergeld Waddinxveen

Alle leerlingen moeten mee kunnen doen aan schoolactiviteiten, want nu meedoen is straks meetellen!

Dat is de missie van Stichting Leergeld Waddinxveen. Scholen en de ouders van leerlingen van 4 tot 18 jaar kunnen een aanvraag doen voor onder andere een schoolreis, een fiets of een laptop als het inkomen onvoldoende is. De Stichting levert maatwerk. We spelen snel en vakkundig in op hulpvragen en we kennen de weg naar andere voorzieningen en hulpinstanties. Hierbij hanteren we een vaste werkwijze. Onderdeel van deze ‘leergeldformule’ is een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek aan huis door twee intermediairs. Samen met de ouders/verzorgers bekijken we wat in hun situatie nodig is.
Ook geeft de Leergeld Waddinxveen sinds 2019 in samenwerking met de Gemeente Waddinxveen Kindpassen, Schoolspullenpassen en Kledingpassen uit. Kinderen van 0 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een beperkt gezinsinkomen kunnen in aanmerking komen voor een pas met een tegoed voor de aanschaf van kleding, schoeisel, schoolspullen, speelgoed, e.d. De passen hebben een verschillende waarde die afhangt van de leeftijd van het kind en kunnen besteed worden bij een groot aantal landelijke en plaatselijke winkels.

Foto's