Vrijwilliger Participatie Adviesraad Waddinxveen

Vrijwilliger Participatie Adviesraad Waddinxveen

Structureel werk · Flexibele uren
Waddinxveen, Zuid-Holland, Nederland
Activiteit Delen
Participatie Advies Raad
#72808
Scan me of ga naar www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/o/Participatie-Advies-Raad/activiteiten/Vrijwilliger-Participatie-Adviesraad-Waddinxveen/72808 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

We zoeken enthousiaste vrijwilligers om deel te nemen aan werkgroepen die de gemeente adviseren op specifieke beleidsterreinen.

Uitgebreide omschrijving

Als vrijwilliger bij de PAR lever je een waardevolle bijdrage aan de adviezen voor de gemeente door jouw expertise en inzichten te delen.


De adviezen liggen op de volgende terreinen: 

  • Jeugd, Opvoeding en Onderwijs
  • Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen
  • Werk en Inkomen
  • Zorg en Welzijn


Gemiddeld wordt vijf keer per jaar om advies gevraagd, je bepaalt zelf met welke je mee wil werken.  


We verwelkomen personen met diverse achtergronden en ervaringen, want een inclusieve vertegenwoordiging versterkt de kwaliteit van onze adviezen.


Of je nu ervaring hebt op die genoemde terreinen of gewoonweg gepassioneerd bent over het welzijn van onze gemeente, jouw bijdrage is van onschatbare waarde. Sluit je aan bij onze adviesraad en help mee aan een sterker, inclusiever en welvarender Waddinxveen!

Wat wij vrijwilligers aanbieden

💸 Vrijwilligersvergoeding

Hoe kom ik er?

Activiteit Delen

Over Participatie Advies Raad

Het doel van de Participatie Adviesraad Waddinxveen (PAR) is om de gemeente Waddinxveen gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidszaken binnen het sociaal domein en wonen. Verder het signaleren van knelpunten die binnen doelgroepen ervaren worden.

Elke gemeente is verplicht inwoners te betrekken bij bepaalde beleidszaken. Met name op het gebied van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Hiervoor is in 2015 de PAR opgericht, een vrijwilligersorganisatie.

De PAR bestaat uit een bestuur en uit diverse vrijwilligers, die zich bezighouden met advisering op de verschillende terreinen.

Deze terreinen zijn:
Jeugd, Opvoeding en Onderwijs
Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen
Werk en Inkomen
Zorg en Welzijn

Per adviesaanvraag wordt met de bestuursleden en de vrijwilligers een werkgroep geformeerd, die aan de slag gaat met dit advies.
Vertegenwoordigers van de gemeente geven een toelichting en er kunnen vragen gesteld worden. Bij een door de gemeente aangevraagd advies zal binnen 6 weken een advies worden gegeven. Bij een door de PAR zelf geïnitieerd ongevraagd advies kan die periode ruimer zijn.

Iedere vrijwilliger kan op persoonlijke titel plaatsnemen in een kamer. Maar ook namens één van de vele organisaties op maatschappelijk terrein, zoals het Diaconaal Platform, Ouderenorganisaties, Sportverenigingen, Jeugd- en Jongerenwerk, Onderwijs, het Ondernemersplatform, etc.

Onze vrijwilligers kunnen op de volgende wijze meedoen:
• Meldt u aan als lid op 1 of meerdere beleidsterreinen en denk en praat mee over beleidsonderwerpen.
• Heeft u specifieke kennis op 1 van de terreinen van de PAR? Kom eens op de koffie!
• Wilt u, afhankelijk van het onderwerp, een keer meewerken aan een bepaald advies?
• Heeft u zelf ideeën over zaken waar de PAR een ongevraagd advies over kan uitbrengen?

In de 8 jaar dat de PAR bestaat zijn er zo’n 40 adviezen gegeven. Gemiddeld dus 5x per jaar.
Iedere vrijwilliger bepaalt uiteraard zelf of hij met een adviesaanvraag mee wil werken, afhankelijk van beschikbaarheid, kennis, of interesse met het onderwerp