Skip Sidebar

Over ons

Het doel van de Participatie Adviesraad Waddinxveen (PAR) is om de gemeente Waddinxveen gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidszaken binnen het sociaal domein en wonen. Verder het signaleren ...

Deel
 Communicatie adviseur

Communicatie adviseur

Structureel werk · Flexibele uren
Marketing & Communicatie
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Participatie Advies Raad
#53253
Scan me of ga naar www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/o/Participatie-Advies-Raad/activiteiten/Communicatie-adviseur/53253 om je aan te melden

Contactpersoon

Uitgebreide omschrijving

Er wordt iemand gezicht die de communicatie rond de PAR kan verzorgen. Berichten en verslagen maakt van activiteiten, contacten met organisaties en de pers onderhoudt. Tips kan geven hoe de PAR verder naar buiten kan treden.

NULL
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Participatie Advies Raad

Het doel van de Participatie Adviesraad Waddinxveen (PAR) is om de gemeente Waddinxveen gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidszaken binnen het sociaal domein en wonen. Verder het signaleren van knelpunten die binnen doelgroepen ervaren worden.

Elke gemeente is verplicht inwoners te betrekken bij bepaalde beleidszaken. Met name op het gebied van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Hiervoor is in 2015 de PAR opgericht, een vrijwilligersorganisatie.

De PAR bestaat uit een bestuur en uit diverse vrijwilligers, die zich bezighouden met advisering op de verschillende terreinen.

Deze terreinen zijn:
Jeugd, Opvoeding en Onderwijs
Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen
Werk en Inkomen
Zorg en Welzijn

Per adviesaanvraag wordt met de bestuursleden en de vrijwilligers een werkgroep geformeerd, die aan de slag gaat met dit advies.
Vertegenwoordigers van de gemeente geven een toelichting en er kunnen vragen gesteld worden. Bij een door de gemeente aangevraagd advies zal binnen 6 weken een advies worden gegeven. Bij een door de PAR zelf geïnitieerd ongevraagd advies kan die periode ruimer zijn.

Iedere vrijwilliger kan op persoonlijke titel plaatsnemen in een kamer. Maar ook namens één van de vele organisaties op maatschappelijk terrein, zoals het Diaconaal Platform, Ouderenorganisaties, Sportverenigingen, Jeugd- en Jongerenwerk, Onderwijs, het Ondernemersplatform, etc.

Onze vrijwilligers kunnen op de volgende wijze meedoen:
• Meldt u aan als lid op 1 of meerdere beleidsterreinen en denk en praat mee over beleidsonderwerpen.
• Heeft u specifieke kennis op 1 van de terreinen van de PAR? Kom eens op de koffie!
• Wilt u, afhankelijk van het onderwerp, een keer meewerken aan een bepaald advies?
• Heeft u zelf ideeën over zaken waar de PAR een ongevraagd advies over kan uitbrengen?

In de 8 jaar dat de PAR bestaat zijn er zo’n 40 adviezen gegeven. Gemiddeld dus 5x per jaar.
Iedere vrijwilliger bepaalt uiteraard zelf of hij met een adviesaanvraag mee wil werken, afhankelijk van beschikbaarheid, kennis, of interesse met het onderwerp