Vind jij lokale sport belangrijk? Word bestuurslid van het Sportplatform!

Vind jij lokale sport belangrijk? Word bestuurslid van het Sportplatform!

Structureel werk · Flexibele uren
Waddinxveen, Zuid-Holland, Nederland
Sport & RecreatieWelzijn
3 Goede gezondheid en welzijn17 Partnerschap om de doelstellingen te bereiken
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Stichting Platform Sport, Spel en Bewegen Waddinxveen
#78910
Scan me of ga naar www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/o/Sport-spel-en-bewegen-platform-Waddinxveen/activiteiten/Vind-jij-lokale-sport-belangrijk-Word-bestuurslid-van-het-Sportplatform/78910 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Om alle taken goed te blijven verrichten, behapbaar én leuk te houden, zoeken we één of twee nieuwe bestuursleden ter uitbreiding van het bestuur.

Uitgebreide omschrijving

Het Sportplatform houdt zich vooral bezig met

 • Het behartigen van (club overstijgende) belangen van Waddinxveense sportaanbieders;
 • Het geven van advies (gevraagd en ongevraagd) aan alle gremia van de gemeente (Raad, Wethouder en ambtenaren) over sport(gerelateerde) onderwerpen;
 • Het faciliteren van informatieoverdracht (o.a. sportcafés, nieuwsbrieven, website), het organiseren van evenementen (o.a. sportverkiezingen, Wadsportief), het bijwonen van sport-overstijgende bijeenkomsten (plaatselijk, regionaal, nationaal)


Het bestuur

Het bestuur van het Sportplatform bestaat nu uit drie personen, zonder ‘vast gebeitelde’ rolverdeling. Ieder pakt op wat hem/haar het beste past. Besturen vraagt energie en inzet, maar levert ook veel voldoening. Ter geruststelling: we zijn bezig met het formeren van themawerkgroepen die deeltaken gaan oppakken.

 

We zoeken iemand die

 • breed geïnteresseerd is in sport en bewegen en over eigen club-/organisatie- belangen heen kan kijken;
 • belangstelling heeft voor aan sport verwante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • een bijdrage wil leveren aan de belangenbehartigende, adviserende en faciliterende rol van het Sportplatform;
 • met enige regelmaat kan overleggen met medebestuursleden (en vertegenwoordigers van de gemeente);
 • bereid is een of meer te formeren themawerkgroepen te begeleiden;
 • snapt hoe het gemeentelijk apparaat ‘tikt’, of die zich daar snel in wil verdiepen;
 • ontwikkelingen in georganiseerde en ongeorganiseerde sport volgt;
 • energiek, samenwerkingsgericht en communicatief sterk is.


Zin om er met ons over door te praten? (of ken je iemand met interesse?) Laat maar weten op [email protected], dan bellen we je terug. 

Hoe kom ik er?

Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Stichting Platform Sport, Spel en Bewegen Waddinxveen

Het Sportplatform probeert zo veel mogelijk inwoners te laten genieten van sport door drempels te verlagen en iedereen gelijke kansen te geven. Iedereen moet zich aangesproken en uitgenodigd voelen om sport te beleven. Naast het bevorderen van de gezondheid betekent sport voor velen ook een bron van energie, plezier en inspiratie. Om dat te bereiken moeten de voorwaarden om te kunnen sporten in orde zijn. We ondersteunen sportaanbieders met het aanbieden van een kwalitatief sterk, toegankelijk en veilig sportaanbod.

Daarnaast denken we mee over een toekomstbestendige sportinfrastructuur die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen. Het Sportplatform fungeert als een belangenbehartiger van de sportaanbieders in Waddinxveen. We organiseren ontmoetingen om mensen met elkaar in contact te brengen, samenwerkingen tot stand te brengen en kennis te delen. We halen de wensen van verenigingen en andere sportaanbieders op en bespreken deze waar nodig met de gemeente. Daarnaast voorzien we de gemeente (on)gevraagd van advies en kunnen we vraagstukken vanuit de gemeente neerleggen bij de vertegenwoordigers van de sportaanbieders’


Het platform wil eraan bijdragen dat de inwoners van Waddinxveen optimaal en naar eigen wensen en mogelijkheden kunnen deelnemen aan sport, spel en beweging, dan wel daarbij betrokken kunnen zijn. En het wil dat de maatschappelijke functies van sport, spel en beweging in Waddinxveen optimaal worden benut.

Het platform richt zich primair op (besturen van) Waddinxveense aanbieders van sport, spel en beweging, de Waddinxveense scholen, Gemeente Waddinxveen, sportbelangenorganisaties en indirect op de Waddinxveense inwoners.