SPORTIEF VERDUURZAMEN Wie draagt er bij aan de denktank?

SPORTIEF VERDUURZAMEN Wie draagt er bij aan de denktank?

Structureel werk · Flexibele uren
Advies & MentoringSport
De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Stichting Platform Sport, Spel en Bewegen Waddinxveen
#53417
Scan me of ga naar www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/o/Sport-spel-en-bewegen-platform-Waddinxveen/activiteiten/SPORTIEF-VERDUURZAMEN-Wie-draagt-er-bij-aan-de-denktank/53417 om je aan te melden

Contactpersoon

Uitgebreide omschrijving

Van sterk stijgende energieprijzen tot duurzame bedrijfsvoering. En wat als je minder plastic op de club wilt terwijl sportbonden het gebruik van glaswerk langs de velden niet toestaan. Energiegebruik, Duurzaamheid en Afval is een steeds belangrijker thema voor sportverenigingen.

Zie je duurzame kansen voor de sport? Heb je zin om bij te dragen aan de Waddinxveens ambitie? Zodat we met elkaar meer verspilling tegen te gaan en sportieve organisaties aanzetten tot een meer eigentijdse en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. 

Er zijn clubs die vooroplopen en die mogelijk ervaringen kunnen en willen delen met anderen. Het wiel hoeft niet telkens weer opnieuw uitgevonden te worden.  Daarom is vanuit het Sportakkoord voorgesteld om samen met de gemeente Waddinxveen en een aantal vertegenwoordigers van de Waddinxveense sportclubs een Denktank op te zetten om de reeds bestaande ideeën (zogenaamde “best practices”) bij elkaar te brengen en mogelijk nieuwe ideeën te ontwikkelen.

We mikken daarbij op een beperkt aantal (online) bijeenkomsten in de eerste helft van 2022 met hopelijk een aantal conclusies en concrete acties die direct na de zomer in gang gezet kunnen worden.

Welke sportieve man en/of -vrouw met duurzame genen wil ons helpen om een vliegende start te maken?

NULL
De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Stichting Platform Sport, Spel en Bewegen Waddinxveen

Het Sportplatform probeert zo veel mogelijk inwoners te laten genieten van sport door drempels te verlagen en iedereen gelijke kansen te geven. Iedereen moet zich aangesproken en uitgenodigd voelen om sport te beleven. Naast het bevorderen van de gezondheid betekent sport voor velen ook een bron van energie, plezier en inspiratie. Om dat te bereiken moeten de voorwaarden om te kunnen sporten in orde zijn. We ondersteunen sportaanbieders met het aanbieden van een kwalitatief sterk, toegankelijk en veilig sportaanbod.

Daarnaast denken we mee over een toekomstbestendige sportinfrastructuur die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen. Het Sportplatform fungeert als een belangenbehartiger van de sportaanbieders in Waddinxveen. We organiseren ontmoetingen om mensen met elkaar in contact te brengen, samenwerkingen tot stand te brengen en kennis te delen. We halen de wensen van verenigingen en andere sportaanbieders op en bespreken deze waar nodig met de gemeente. Daarnaast voorzien we de gemeente (on)gevraagd van advies en kunnen we vraagstukken vanuit de gemeente neerleggen bij de vertegenwoordigers van de sportaanbieders’


Het platform wil eraan bijdragen dat de inwoners van Waddinxveen optimaal en naar eigen wensen en mogelijkheden kunnen deelnemen aan sport, spel en beweging, dan wel daarbij betrokken kunnen zijn. En het wil dat de maatschappelijke functies van sport, spel en beweging in Waddinxveen optimaal worden benut.

Het platform richt zich primair op (besturen van) Waddinxveense aanbieders van sport, spel en beweging, de Waddinxveense scholen, Gemeente Waddinxveen, sportbelangenorganisaties en indirect op de Waddinxveense inwoners.