Algemeen voorzitter C.C.V. Be Fair

Algemeen voorzitter C.C.V. Be Fair

Structureel werk · Flexibele uren
Toernooiweg, 2742 LE Waddinxveen, Nederland
BestuurSport
Sport & Recreatie
3 Goede gezondheid en welzijn
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Stichting Platform Sport, Spel en Bewegen Waddinxveen
#72650
Scan me of ga naar www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/o/Sport-spel-en-bewegen-platform-Waddinxveen/activiteiten/Algemeen-voorzitter-CCV-Be-Fair/72650 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers verder vorm geeft aan de ambities van de club

Uitgebreide omschrijving

Vacature Algemeen Voorzitter

 

We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden , vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

De voorzitter moet voldoen aan het volgende profiel:

 

Profiel

 • Heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring, of denkt hiervoor geschikt te zijn
 • Heeft visie en draagt deze actief uit
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Is een representatieve vertegenwoordiger van Be Fair bij gemeente-, bonds- en overige relevante bijeenkomsten.
 • Is een verbinder
 • Zoekt naar consensus tussen betrokkenen
 • Weet diverse belangen binnen club en in het bestuur te vertegenwoordigen en treedt als zodanig naar buiten
 • Beschikt over inlevingsvermogen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers e.d.)
 • Is doortastend en besluitvaardig
 • Kan delegeren op stimulerende wijze

 

De taken

 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Coördineert de bestuurstaken
 • Zorgdragen voor een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners
 • Anticipeert op externe ontwikkelingen, vanuit het perspectief van de vereniging
 • Voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering (ALV)
 • Zorgdragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
 • Naar buiten treden als officieel woordvoerder van de vereniging.
 • Is contactpersoon voor gemeentelijke instanties.
 • Is bestuursvoorzitter van Stichting Exploitatie Voetbalpark Be Fair

Heb je interesse? Stuur een mail naar [email protected]

Hoe kom ik er?

Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Stichting Platform Sport, Spel en Bewegen Waddinxveen

Het Sportplatform probeert zo veel mogelijk inwoners te laten genieten van sport door drempels te verlagen en iedereen gelijke kansen te geven. Iedereen moet zich aangesproken en uitgenodigd voelen om sport te beleven. Naast het bevorderen van de gezondheid betekent sport voor velen ook een bron van energie, plezier en inspiratie. Om dat te bereiken moeten de voorwaarden om te kunnen sporten in orde zijn. We ondersteunen sportaanbieders met het aanbieden van een kwalitatief sterk, toegankelijk en veilig sportaanbod.

Daarnaast denken we mee over een toekomstbestendige sportinfrastructuur die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen. Het Sportplatform fungeert als een belangenbehartiger van de sportaanbieders in Waddinxveen. We organiseren ontmoetingen om mensen met elkaar in contact te brengen, samenwerkingen tot stand te brengen en kennis te delen. We halen de wensen van verenigingen en andere sportaanbieders op en bespreken deze waar nodig met de gemeente. Daarnaast voorzien we de gemeente (on)gevraagd van advies en kunnen we vraagstukken vanuit de gemeente neerleggen bij de vertegenwoordigers van de sportaanbieders’


Het platform wil eraan bijdragen dat de inwoners van Waddinxveen optimaal en naar eigen wensen en mogelijkheden kunnen deelnemen aan sport, spel en beweging, dan wel daarbij betrokken kunnen zijn. En het wil dat de maatschappelijke functies van sport, spel en beweging in Waddinxveen optimaal worden benut.

Het platform richt zich primair op (besturen van) Waddinxveense aanbieders van sport, spel en beweging, de Waddinxveense scholen, Gemeente Waddinxveen, sportbelangenorganisaties en indirect op de Waddinxveense inwoners.