Skip Sidebar

Over ons

Het platform i.o. wil bijdragen aan dat de inwoners van Waddinxveen optimaal en naar eigen wensen en mogelijkheden kunnen deelnemen aan sport, spel en beweging, dan wel daarbij betrokken kunnen zijn ...

Deel
Algemeen voorzitter C.C.V. Be Fair

Algemeen voorzitter C.C.V. Be Fair

Structureel werk · Flexibele uren
Toernooiweg, 2742 LE Waddinxveen, Nederland
BestuurSport
Sport & Recreatie
Goede gezondheid en welzijn
Activiteit Delen
Sport, spel en bewegen platform Waddinxveen
#72650
Scan me of ga naar www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/o/Sport-spel-en-bewegen-platform-Waddinxveen/activiteiten/Algemeen-voorzitter-CCV-Be-Fair/72650 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers verder vorm geeft aan de ambities van de club

Uitgebreide omschrijving

Vacature Algemeen Voorzitter

 

We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden , vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

De voorzitter moet voldoen aan het volgende profiel:

 

Profiel

 • Heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring, of denkt hiervoor geschikt te zijn
 • Heeft visie en draagt deze actief uit
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Is een representatieve vertegenwoordiger van Be Fair bij gemeente-, bonds- en overige relevante bijeenkomsten.
 • Is een verbinder
 • Zoekt naar consensus tussen betrokkenen
 • Weet diverse belangen binnen club en in het bestuur te vertegenwoordigen en treedt als zodanig naar buiten
 • Beschikt over inlevingsvermogen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers e.d.)
 • Is doortastend en besluitvaardig
 • Kan delegeren op stimulerende wijze

 

De taken

 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Coördineert de bestuurstaken
 • Zorgdragen voor een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners
 • Anticipeert op externe ontwikkelingen, vanuit het perspectief van de vereniging
 • Voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering (ALV)
 • Zorgdragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
 • Naar buiten treden als officieel woordvoerder van de vereniging.
 • Is contactpersoon voor gemeentelijke instanties.
 • Is bestuursvoorzitter van Stichting Exploitatie Voetbalpark Be Fair

Heb je interesse? Stuur een mail naar [email protected]

Hoe kom ik er?

Activiteit Delen

Over Sport, spel en bewegen platform Waddinxveen

Het platform i.o. wil bijdragen aan dat de inwoners van Waddinxveen optimaal en naar eigen wensen en mogelijkheden kunnen deelnemen aan sport, spel en beweging, dan wel daarbij betrokken kunnen zijn. En het wil dat de maatschappelijke functies van sport, spel en beweging in Waddinxveen optimaal worden benut.

Het platform richt zich op Waddinxveense aanbieders van sport, spel en beweging, de Waddinxveense scholen, kinderopvangorganisaties, de gemeente Waddinxveen, besturen van Waddinxveense aanbieders van sport, spel en beweging en de inwoners van Waddinxveen.