Skip Sidebar
MEE Plus

MEE Plus

Sociale Onderneming

Over ons

Veel mensen met een beperking zijn afhankelijk van reizen met speciaal vervoer. Dit is niet altijd nodig. MEE op weg biedt leerlingen met een beperking de kans om zelfstandig te leren reizen ...

Deel
Vrijwilligers gezocht voor MEE op Weg

Vrijwilligers gezocht voor MEE op Weg

Project (Tijdelijk) · Flexibele uren · Voor ongeveer 8 weken
Flexibele locatie
Activiteit Delen
MEE Plus
#77926
Scan me of ga naar www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/o/MEE-Plus/activiteiten/Vrijwilligers-gezocht-voor-MEE-op-Weg/77926 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

MEE op Weg is een initiatief vanuit MEE om mensen met een beperking de kans te geven om samen met een vrijwilliger zelfstanding te leren reizen. Dit kan gaan om

Uitgebreide omschrijving

MEE Midden Holland wil een bijdrage leveren aan actief inwonerschap en sociale verbondenheid. Wij zijn van mening dat het werk van onze beroepskrachten en vrijwilligers hiertoe een wezenlijke bijdrage levert en van waarde is voor onze organisatie en daarmee voor de maatschappij. Dit is verwoord in onderstaand statement:


MEE zet zich in voor een samenleving waar iedereen er toe doet.

Onze vrijwilligers dragen bij aan de missie en bijbehorende doelstellingen.

We doen én ontwikkelen met elkaar, op basis van vertrouwen.


 

Vrijwilligersprofiel

De vrijwilliger sluit aan bij de keuzevrijheid van de deelnemer.

De vrijwilliger luistert- en denkt mee op een vriendschappelijke manier en helpt door samen te doen.

De vrijwilliger helpt de deelnemer om mee te doen in/aan de samenleving

De vrijwilliger helpt de deelnemer om allerlei obstakels te overwinnen onderweg.

De vrijwilliger is flexibel inzetbaar en heeft meer mogelijkheden dan een professional qua tijd en qua afstand-betrokkenheid.

De vrijwilliger heeft affiniteit met de doelgroep.

De vrijwilliger is bereid om cursussen of trainingen te volgen gegeven door MEE.

 

Een vrijwilliger van MEE op Weg is een hartelijk mens, die geïnteresseerd is in het leven van een ander en graag wil helpen. Wij zoeken vrijwilligers die:

·      Zelf in balans zijn

·      Om kunnen gaan met diverse soorten problematiek

·      Empathisch zijn, zich kunnen verplaatsen in de ander

·      Goed kunnen luisteren

·      Goede communicatieve vaardigheden hebben

·      Trouw en betrouwbaar zijn

·      Respect hebben voor andere culturen, godsdiensten en manieren van leven

·      De ander accepteren zoals die is

·      Naast de deelnemer kunnen staan, en niet ‘er boven’

 

 

Taken

·      Wij vragen aan vrijwilligers om 1 a 2 uur per week (of om de week) voor een traject van ongeveer 8 weken, beschikbaar te zijn en op pad te gaan met een deelnemer.

·      Wekelijks (of 2-wekelijks) samen te werken aan het gestelde doel. Voorbeelden van gestelde doelen kunnen zijn:

o  Leren om zelfstandig naar school te gaan met de fiets of het OV.

o  Zelfstandig leren reizen met de trein.

o  Leren omgaan met onverwachte situaties op de weg.

o  Leren om zelfstandig naar het station te fietsen.

o  Leren overstappen met de bus.

o  Omgaan met de drukte in de spits.

o  Leren om hulp in te zetten onderweg als dat nodig is.

·      Na ieder oefenmoment geeft de vrijwilliger een terugkoppeling aan de MEE coördinator over het verloop van het oefenmoment.

·      De vrijwilliger beheert de ov kaarten die zijn vrijgegeven door MEE en levert deze weer in wanneer het doel behaald is.

·      De vrijwilliger plant en beheert de afspraken die hij/zij maakt met de deelnemer voor het oefentraject.

 

Wat kun je van MEE verwachten?

De vrijwilligers van MEE op weg worden ondersteunt en gefaciliteerd vanuit MEE. Deze ondersteuning wordt aangeboden door de coördinatoren van MEE op weg.

  • VOG (verklaring omtrent gedrag) kan gratis worden aangevraagd via MEE.

·      Kennismaking met de deelnemer en de MEE coördinator.

  • Tussenevaluatie met de coördinator van MEE.
  • Twee keer per jaar neemt de vrijwilliger deel aan de trainingen die zullen worden aangeboden door MEEK2.
  • Een jaarlijks waardering moment voor vrijwilligers.
  • Na ieder traject ontvangt de vrijwilliger een VVV cadeaubon ter waarde van €50,00.
  • Overleg met de coördinatoren van MEE is mogelijk op werkdagen tussen 9:00 en 17:00.
  • MEE stelt OV kaarten beschikbaar die gebruikt kunnen worden gedurende het traject.

 

Activiteit Delen

Over MEE Plus

Veel mensen met een beperking zijn afhankelijk van reizen met speciaal vervoer. Dit is niet altijd nodig. MEE op weg biedt leerlingen met een beperking de kans om zelfstandig te leren reizen.

MEE op weg is een project van MEE Midden-Holland en richt zich in eerste instantie op leerlingen uit de gemeente Waddinxveen, die nu reizen met leerlingenvervoer. Het project wordt gefinancierd door de gemeente.