Skip Sidebar

Over ons

De Waddinxveense ReddingsBrigade (WRB) is opgericht op 4 januari 1974 en is aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland (voorheen KNBRD), de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van ...

Deel

Penningmeester

Structureel werk · Flexibele uren
BestuurSport
Kinderen & Jongeren
De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Waddinxveense reddingsbrigade
#53229
Scan me of ga naar www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/o/Waddinxveense-reddingsbrigade/activiteiten/Penningmeester/53229 om je aan te melden

Contactpersoon

Uitgebreide omschrijving

Als Waddinxveense Reddingsbrigade (WRB) zoeken wij een enthousiaste Penningmeester. Wij zijn een maatschappelijk betrokken vereniging. Het eerste doel van de WRB is dat mensen zichzelf kunnen redden als zij onbedoeld in het water komen. In tweede instantie om andere mensen te kunnen redden. Wij leven in een waterland en de kans dat je in het water valt is groter dan iedereen denkt.

Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen kan zwemmen. Elke week staan meer dan 30 instructeurs kinderen en volwassen les te geven in het zwembad. Naast het opleiden hebben wij ook een groep actieve bewakers. Zij bewaken op het water tijdens diverse activiteiten in en rond Waddinxveen, bijvoorbeeld tijdens de intocht van sinterklaas. Hiervoor beschikken wij over modern vaarmateriaal wat ook ingezet kan worden bij overstromingen. Als laatste hebben wij een groep die de reddingsbrigade sport beoefenen en meedoen met nationale en internationale wedstrijden.

Wij zijn opzoek naar een penningmeester die voor ons de financiën kan bijhouden en beheren. Tot de activiteiten behoren het bijhouden van de grootboekrekening en de begroting. U wordt in functie gekozen door de algemene vergadering en legt gezamenlijk met het bestuur een keer per jaar verantwoordelijkheid af aan de algemene ledenvergadering.

Een belangrijke activiteit van de penningmeester is het innen van de contributies. Hiervoor werken wij met SEPA formulieren waardoor automatische incasso’s mogelijk zijn. Het aantal nieuwe leden is ongeveer 50 personen per jaar. Het inschrijven van de leden in het centrale ledenadministratie systeem gebeurt door onze ledenadministrateur.

Wij verwachten dat de penningmeester gemiddeld 2 uur per week bezig is met dit werk. Als bestuur vergaderen wij 12 keer per jaar waarvan 2 vergaderingen de beleidsvoorbereidende vergadering zijn en een de algemene ledenvergadering. Het is niet noodzakelijk om lid te worden van de vereniging maar wel wenselijk.

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ervaring heeft in de financiële huishouding van een vereniging en ervaring heeft in het opstellen van begrotingen en resultaatrekeningen. Wij zijn een open vereniging waarbij wij veel waarde hechten aan de wijze hoe wij met elkaar omgaan. Wij hechten ook waarde aan een veilig sport- en verenigingsklimaat en een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) maakt onderdeel uit van het bepalen van de geschiktheid.

De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Waddinxveense reddingsbrigade

De Waddinxveense ReddingsBrigade (WRB) is opgericht op 4 januari 1974 en is aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland (voorheen KNBRD), de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, het overkoepelende orgaan van alle reddingsbrigades in Nederland. De WRB heeft ongeveer 300 leden.

Het doel van onze vereniging is mensen leren zichzelf en anderen te redden uit het water om verdrinkingsongevallen te voorkomen. Dit doel willen we bereiken door cursussen te geven om de zwemvaardigheid en de conditie te vergroten en door de nodige technieken aan te leren. Ook leren we de leden om op de juiste wijze te handelen bij ongevallen waarbij anderen onverhoopt te water zijn geraakt en de zwemkunst niet machtig zijn. Dit betreft onder andere de volgende aspecten:


hoe beveilig ik mijzelf bij een ongeval;
hoe help ik een drenkeling zonder het water in te gaan;
hoe help ik een drenkeling waarbij ik te water ga;
wat doe ik bij een ongeval waarbij een auto te water is geraakt, een ijsongeval, etc.


Naast practische kennis wordt de cursisten de nodige theorethische kennis bijgebracht om op een veilige manier als zwemmend redder op te treden.
Naast cursussen op het gebied van zwemmend redden verzorgt de WRB ook een cursus varend redden, waarbij geleerd wordt om varend materieel op de juiste wijze te gebruiken. Tijdens de zomermaanden wordt door de oudere leden het geleerde in praktijk gebracht bij de verschillende bewakings-activiteiten. Ook nemen wij deel aan een regionale competitie en aan een groot aantal andere wedstrijden op zowel regionaal als landelijk niveau.