Skip Sidebar

Over ons

De Waddinxveense ReddingsBrigade (WRB) is opgericht op 4 januari 1974 en is aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland (voorheen KNBRD), de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van ...

Deel

Over Waddinxveense reddingsbrigade

De Waddinxveense ReddingsBrigade (WRB) is opgericht op 4 januari 1974 en is aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland (voorheen KNBRD), de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, het overkoepelende orgaan van alle reddingsbrigades in Nederland. De WRB heeft ongeveer 300 leden.

Het doel van onze vereniging is mensen leren zichzelf en anderen te redden uit het water om verdrinkingsongevallen te voorkomen. Dit doel willen we bereiken door cursussen te geven om de zwemvaardigheid en de conditie te vergroten en door de nodige technieken aan te leren. Ook leren we de leden om op de juiste wijze te handelen bij ongevallen waarbij anderen onverhoopt te water zijn geraakt en de zwemkunst niet machtig zijn. Dit betreft onder andere de volgende aspecten:


hoe beveilig ik mijzelf bij een ongeval;
hoe help ik een drenkeling zonder het water in te gaan;
hoe help ik een drenkeling waarbij ik te water ga;
wat doe ik bij een ongeval waarbij een auto te water is geraakt, een ijsongeval, etc.


Naast practische kennis wordt de cursisten de nodige theorethische kennis bijgebracht om op een veilige manier als zwemmend redder op te treden.
Naast cursussen op het gebied van zwemmend redden verzorgt de WRB ook een cursus varend redden, waarbij geleerd wordt om varend materieel op de juiste wijze te gebruiken. Tijdens de zomermaanden wordt door de oudere leden het geleerde in praktijk gebracht bij de verschillende bewakings-activiteiten. Ook nemen wij deel aan een regionale competitie en aan een groot aantal andere wedstrijden op zowel regionaal als landelijk niveau.

Foto's