Skip Sidebar

Stichting Aria

Non-profit

Over ons

Stichting Aria ondersteunt de arme bevolking, zowel Roemenen als Roma, in het dorpTelechiu in Roemenie. Zij heeft een zgn. activiteitenboerderij waar mensen vaardigheden kunnen oefenen in bv ...

Deel

Bestuurslid

Structureel werk · Flexibele uren
Jan Dorrekenskade-West 15, 2742 AV Waddinxveen, Netherlands
Advies & MentoringBestuur
OuderenKinderen & JongerenBuurt & omgevingMensen met een beperking
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Stichting Aria
#53379
Scan me of ga naar www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/o/Stichting-Aria/activiteiten/Bestuurslid/53379 om je aan te melden

Contactpersoon

Uitgebreide omschrijving

Als bestuurslid maakt u onderdeel uit van het bestuur van Stichting Aria, dat op dit moment bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en één bestuurslid. Stichting Aria is een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft om de arme bevolking in Roemenië te ondersteunen. De stichting richt zich op het dorp Telechiu in het westen van Roemenië, vlakbij de grens met Hongarije. 

Als bestuurslid neemt u zo’n vier keer per jaar deel aan bestuursvergaderingen. In deze vergaderingen wordt het beleid vorm gegeven. Ook wordt de dagelijkse gang van zaken besproken, zowel in Telechiu als in het thuisfront te Waddinxveen en Boskoop. Omdat de financiële middelen beperkt zijn moeten er keuzes worden gemaakt. De stichting is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van donaties. 

Naast de vergaderingen kunt u ook tussentijds mondeling of schriftelijk worden geraadpleegd over zaken/ontwikkelingen die een beslissing van het bestuur vereisen. 

Wij verwachten dat u kunt samenwerken met mensen in teamverband. Tevens een bijdrage kunt leveren in de besluitvorming over zaken die binnen de stichting spelen. Dit kan variëren van de gang van zaken in onze opslagruimte te Boskoop tot de gang van zaken op de activiteitenboerderij dan wel elders in het dorp, of de apart gelegen Roma-wijk. Wij verwachten verder dat u affiniteit heeft met de doelstellingen van de stichting.

Specifieke expertise is niet vereist voor deze functie. Echter, expertise op gebied van techniek, financiën, IT of sponsoring strekt tot aanbeveling. Vooral is er behoefte aan ondersteuning bij de vormgeving van onze website (www.stichtingaria.nl) en/of plaatsing van onze activiteiten op sociale media en aan hulp bij het zoeken naar sponsoring. Uiteraard is uw inzet bespreekbaar qua inhoud en tijdsbesteding, afhankelijk van uw persoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden.

Hoe kom ik er?

Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Stichting Aria

Stichting Aria ondersteunt de arme bevolking, zowel Roemenen als Roma, in het dorpTelechiu in Roemenie. Zij heeft een zgn. activiteitenboerderij waar mensen vaardigheden kunnen oefenen in bv. Engelse taal, koken, naaien, schilderen/tekenen. Op de grond bij de boerderij kunnen mensen producten verbouwen. Een zgn voedselbos is in voorbereiding. Ook bouwt en renoveert de stichting huisjes van met name de Roma die in een aparte wijk wonen. Zij wonen en leven vaak in erbarmelijke omstandigheden. Regelmatig verzorgt de stichting een transport naar het dorp met kleding, meubelen e.d. Zij verzamelt en slaat de goederen op in een oude gymzaal in Boskoop. De stichting, gevestigd in Waddinxveen, is voor financiering van een en ander afhankelijk van donaties en weet zich ondersteund door een aantal vrijwilligers (website: www.stichtingaria.nl)