Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Vrijwilligersonderscheiding

Het vergulde hefje

De vrijwilligersonderscheiding is een vergulde draagspeld in de vorm van de Hefbrug over de Gouwe en gaat vergezeld met de gemeentelijke oorkonde. Deze onderscheiding is bedoeld voor "stille vrijwilligers", mensen die zich jarenlang belangeloos inzetten voor hun medemens en de Waddinxveense samenleving zonder ooit op de voorgrond te treden. Om het bijzondere karakter van de onderscheiding te waarborgen worden er maximaal 4 onderscheidingen per jaar uitgereikt.

Organisaties en stichtingen kunnen hun trouwe vrijwilligers voordragen voor deze onderscheiding. Stichting Vrijwilligerswerk beoordeelt in opdracht van de gemeente Waddinxveen deze aanvragen en geeft advies hierin. Het is uiteindelijk aan het college van burgemeester en wethouders om de onderscheiding toe te kennen.

De procedure en het voorstelformulier kunt u hier downloaden.

Vrijwilligers die het hefje inmiddels ontvangen hebben

Naam vrijwilliger Organisatie Functie/werkzaamheden Datum uitreiking
Mevr. A. Ravensbergen Seniorenbibliotheek (Palet Welzijn) Bibliotheekmedewerker 2-2012
Mw. R. van 't Slot Woonpartners Midden-Holland Buffetmedewerker 9-2012
Dhr. en mw. Klingenberg-Dekkers Ipse de Bruggen Organisatie van de zaterdagmiddagsoos 12-2012
Dhr. A. Verhulst Platform Duurzaamheid Diverse activiteiten omtrent duurzaamheid 10-2012
Dhr. H. Kemper Platform Duurzaamheid Diverse activiteiten omtrent duurzaamheid 10-2012
Mw. J. Kobrua De Zonnebloem, afd. Waddinxveen Bezoekvriendin 2-2013

Dhr. H. Borst

Bridgeclub Uniek Docent en organisatie van bridge-evenementen 3-2013

Mw. L. Laurs

Wijkplatform Zuid en Oost Voorzitter 2-2014
Mw. P. van Delft Bridgeclub De Overslag Voorzitter

4-2014

Dhr. G. Verschoor RTW FM (lokale omroep voor Waddinxveen Radio presentator

12-2014

Mw. T. de Vries-Dries Vrouwen van Nu afdeling Waddinxveen Oud-Bestuurslid / diverse andere functies - 25 jaar actief

19-5-2015

Mw. C. Honkoop-Vis

Mw. E.M. Zeilstra

Dhr. J. Kaiser

Vrouwen van Nu afdeling Waddinxveen

Anne Frank Bibliotheek

Gered Gereedschap

Oud-Bestuurslid / diverse andere functies - 20 jaar actief

25 jaar Medewerkster AF bibliotheek / Vrijwilligster Ontmoetingskerk

17 jaar vrijwilliger

19-5-2015

11-2016

10-2017