Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Voorwaarden Trainingen Vrijwilligerswerk Waddinxveen

De trainingen* die Vrijwilligerswerk Waddinxveen biedt zijn bedoeld voor aspirant vrijwilligers of uitvoerende vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen uit Waddinxveen. Voor wie de training specifiek bedoeld is staat duidelijk aangegeven in de omschrijving van het aanbod waar u zich voor aanmeldt.
Hoewel de meeste trainingen gratis worden aangeboden, zitten hier voor Vrijwilligerswerk Waddinxveen wel kosten en werkzaamheden aan verbonden. Om de trainingen te kunnen blijven bieden zijn onderstaande voorwaarden opgesteld.

Aanmelden

Bij aanmelding gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl. Wij verzoeken u in deze mail NAW gegevens, telefoonnummer en organisatie te vermelden.
Indien u niet aan de voorwaarden voldoet die binnen het trainingsaanbod van Vrijwilligerswerk Waddinxveen gelden, dan nemen wij hierover contact op en behouden wij het recht om u niet toe te laten of bepaalde voorwaarden te stellen. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Bevestiging

Binnen 7 tot 5 werkdagen voor aanvang van de training ontvangt u een bevestiging. Hierin worden zowel de locatie, datum en tijdstip bevestigd. Zijn er te weinig deelnemers voor een training, en kan deze hierdoor niet plaatsvinden, ontvangt u hier ook binnen dezelfde periode per mail bericht over. Bij teveel aanmeldingen ontvangt u hierover ook in deze periode bericht. Wanneer u daardoor niet meer kunt meedoen laten wij weten of er een wachtlijst is ingesteld of dat er een tweede training ingezet wordt waaraan u alsnog kan deelnemen.

Annuleren

Annuleren kan tot maximaal 2 werkdagen voor aanvang van de training. Daarna worden de volgende kosten voor de annulering in rekening gebracht;

  • Annulering binnen 2 werkdagen voor de training: € 12,50.
  • Onaangekondigde afwezigheid tijdens de training: bij een kosteloze training: € 25,00.
  • Bij een betaalde training retourneren we het factuurbedrag niet indien u niet tijdig annuleert of onaangekondigd afwezig bent.

Mocht u zelf niet bij de training aanwezig kunnen zijn, maar een andere persoon uit uw vrijwilligersnetwerk hier wel toe in staat zijn, dan kan dit met berichtgeving vooraf aan Vrijwilligerswerk Waddinxveen.
Annulering of doorgeven vervangend persoon kan via de mail: info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl

Betalingen

Indien van toepassing wordt de factuur verzonden naar het opgegeven factuuradres. In geval van annuleringskosten wordt de factuur binnen 10 werkdagen na afloop van de training verzonden.

Evaluatie

Binnen Vrijwilligerswerk Waddinxveen doen wij aan effectmeting. Wij sturen de deelnemers na afloop van de training een digitale evaluatie. Wij verzoeken u dit in te vullen.

Privacy

Vrijwilligerswerk Waddinxveen behandelt de persoonlijke gegevens die voor deze training worden verstrekt uiterst vertrouwelijk. Deze gegevens worden alleen gebruikt om tot uitvoering van de training te komen.

*) Overal waar training staat, kan ook cursus of workshop worden gelezen.