Openingstijden

 • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Over ons

Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen (SVW) behartigt de belangen van individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ondersteunt hen in de uitvoering van hun taken.

De belangrijkste speerpunten van SVW zijn:

 1. Deskundigheidsbevordering door middel van trainingen voor onder andere penningmeesters, fondsenwerving, communicatie, sociale hygiëne, reanimatie.

 2. De vrijwilligersonderscheiding, speciaal bedoeld voor de ‘stille vrijwilliger’. Dit zijn vrijwilligers die met hun inspanningen niet op de voorgrond treden en het vanzelfsprekend vinden om zich belangeloos in te zetten. Zij hebben een staat van dienst opgebouwd door hun inzet en betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk.

 3. Jaarlijks zullen er één of meerdere activiteiten georganiseerd worden om vrijwilligers te bedanken voor hun belangeloze inzet en betrokkenheid.

 4. De vacaturebank biedt vrijwilligersorganisaties een centrale plaats om vacatures onder de aandacht van Waddinxveners te brengen. Deze worden op de website en in de lokale media gepubliceerd.

 5. De organisatie van de Maatschappelijke Beursvloer Waddinxveen

 6. Stage makelaar voor de maatschappelijke stages van het Coenecoop College

Het Bestuur van Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen bestaat uit:

 • Hubert Poot  -  Voorzitter
 • Bram Abels  -  Secretaris
 • Willem Toering  -  Penningmeester
 • Ton van Bergeijk  -  Algemeen bestuurslid
 • Hugo Slootjes  -  Algemeen bestuurslid

Coördinator Margo Vreeburg


Mijn naam is Margo Vreeburg. In mijn functie als coördinator hoop ik steeds meer mensen enthousiast te kunnen maken voor vrijwilligerswerk. Maar ook vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven hierbij te kunnen ondersteunen.

Op het kantoor van Vrijwilligerswerk Waddinxveen, in Cultuurhuys de Kroon, ben ik op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig van 9.00 tot 15.00 uur. Leuk als u langskomt (indien u vooraf een afspraak maakt dan weet u zeker dat ik aanwezig ben) of belt, ik help u graag!