Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Vrijwilligers zijn gezonder

Mensen die vrijwilligerswerk doen, zouden volgens een Vlaams onderzoek gezonder zijn dan mensen die zich niet als vrijwilliger voor anderen inzetten. Zo verhoogt vrijwilligerswerk de fysieke en psychische activiteit. Dit beschermt mensen tegen functionele achteruitgang en dementie op latere leeftijd. Verder zou vrijwilligerswerk onder andere het zelfvertrouwen kunnen vergroten en de kwaliteit en kwantiteit van iemands sociaal netwerk verbeteren.

Ten slotte zou uit neurologisch onderzoek zijn gebleken dat het helpen van anderen zorgt voor het vrijkomen van een zogenoemd zorg gerelateerd hormoon. Wanneer iemand een ander verzorgt zouden de hormonen oxytocine en progesteron worden vrijgegeven, die helpen om weerstand te bieden tegen stress en virussen. Behalve door vrijwillige inzet valt volgens de  onderzoekers het positieve resultaat overigens deels te verklaren door het inkomen. Zo zouden vrijwilligers over het algemeen een hoger inkomen hebben en dit zou volgens de wetenschappers zorgen voor een betere algehele gezondheid. Het onderzoek van de universiteit van Gent is onderdeel van de European Social Survey die tussen 2012 en 2013 onder 40.000 Europeanen uit 29 landen werd uitgevoerd. In dit onderzoek werden analyses gemaakt van overtuigingen, voorkeuren en gedrag. Daarbij werd gecontroleerd op sekse, leeftijd, opleidingsniveau, afkomst en religie.

Lees hier het volledige artikel(externe link) (engelstalig)