Openingstijden

 • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Erkennen & waarderen vrijwilligers

ERKENNEN EN WAARDEREN VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten. Er zijn verschillende profielen van vrijwilligers, met elk hun eigen kenmerken, voorkeuren en motivaties. En met elk hun eigen wensen op het gebied van erkennen en waarderen. Waarderen is dus maatwerk.

We maken onderscheid tussen herkennen, erkennen en waarderen van vrijwilligers:

 • Herkennen: de inzet van vrijwilligers wordt gezien door de organisatie, ze zijn op de hoogte wie de vrijwilligers zijn en wat ze doen.
 • Erkennen: het belang van vrijwilligerswerk wordt ingezien en vrijwilligers worden serieus genomen.
 • Waarderen: de organisatie laat zien dat ze waarde hecht aan de vrijwilligers door bijvoorbeeld een cadeaubon of een jaarlijks feest om de vrijwilligers te bedanken.

Rekening houden met de wensen van vrijwilligers.
Vraag aan 10 vrijwilligers hoe zij het liefst gewaardeerd worden en je krijgt waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden. De ene zal kiezen voor een materiële beloning als welkome aanvulling op een kleine beurs, de ander stelt hier geen prijs op en wordt enthousiast van en feestje of persoonlijke begeleiding.  Bijna alle vrijwilligers stellen prijs op een immateriële waardering, zoals een schouderklopje, persoonlijke aandacht van een leidinggevende of een kaartje bij een bijzondere gelegenheid. Wie zijn de vrijwilligers in uw organisatie? Hoe willen zij het liefst gewaardeerd worden? Hebben zij behoefte aan een sociale activiteit of juist liever iets dat zij niet in hun drukke agenda hoeven te passen? Is het voor hen belangrijk zich te kunnen ontwikkelen, of willen zij liever een schouderklopje van een wethouder of bekende Nederlander? Het is een goed idee om te kijken naar de motivaties van mensen om vrijwilligerswerk te doen. Daar ligt vaak ook de sleutel van hoe zij gewaardeerd willen worden. 
Ook is het belangrijk om rekening te houden met de groep waartoe zij behoren. Zo hebben jongeren andere wensen dan senioren en sportvrijwilligers hebben misschien weer andere wensen dan zorgvrijwilligers.
Hoe willen de vrijwilligers bij uw organisatie gewaardeerd worden? U kunt het ze gewoon vragen!

De waardering voor de vrijwilligers in uw organisatie begint bij een goed vrijwilligersbeleid. Daarin geeft u aan wat de plaats van vrijwilligers in uw organisatie is, regelt u onkostenvergoeding en zorgt u voor een goed inwerkprogramma en begeleiding van vrijwilligers. Hier vind u meer informatie over en een handleiding om een vrijwilligersbeleid te schrijven.

Tips:
Dat een leuke manier om vrijwilligers te waarderen niet altijd geld hoeft te kosten, heeft u al gezien. Hieronder een aantal leuke tips die weinig of geen geld kosten:

 • U kunt een compliment aan een vrijwilliger of een groep vrijwilligers sturen.
 • Naast 7 december, de nationale dag van de vrijwilliger, is ook 1 maart een datum om aandacht aan te besteden. Dan is het complimentendag.
 • Laat het vrijwilligerswerk en de vrijwilligers zien, door aandacht te besteden aan hen in de nieuwsbrief van jullie organisatie, als die er is. Ook kun je bij bijzondere gelegenheden de pers (AD, Hart van Holland of RTW) opzoeken om het vrijwilligerswerk in de schijnwerpers te zetten.
 • Een welgemeend schouderklopje wordt altijd gewaardeerd, soms nog extra wanneer een directeur of manager of commissievoorzitter deze geeft.
 • Bij verjaardagen of andere bijzondere gebeurtenissen in het privé leven van de vrijwilliger, is het leuk om een kaartje te sturen. Een klein gebaar waarmee u interesse en betrokkenheid toont.

Heeft uw organisatie een budget voor de waardering van vrijwilligers, dan zijn er ook leuke ideeën om uit te voeren;

 • Met een uitje voor vrijwilligers toont u waardering, daarnaast draagt een uitje bij aan de teamsfeer. Bedenk wat bij de vrijwilligers in uw organisatie past. Gaan zij bijvoorbeeld liever overdag of na werktijd de deur uit. Houden zij meer van cultuur of sport? Houdt met een etentje rekening met de verschillende dieetwensen, zorg dat er voor ieder iets te kiezen is, zodat ook mensen met een allergie of geloofsovertuiging zich gezien voelen.
  Enkele voorbeelden van uitjes; picknick, uit eten, barbecue, vrijwilligersfeest, bezoek aan een tentoonstelling, pretpark of festival, een survivalmiddag of een spellenmiddag. 
  Zo kunt u vast nog meer leuke activiteiten bedenken!
 • Kunt u korting afspreken bij een bedrijf? Als u goede contacten hebt, is dit misschien een leuke mogelijkheid voor uw organisatie. Of organiseert u zelf activiteiten waar de vrijwilligers gratis of met korting aan deel kunnen nemen?
 • Vaak worden presentjes ook gewaardeerd, dat kan variëren van een cadeaubon tot een kerstpakket. Het blijkt dat sommige vrijwilligers geen prijs stellen op een materiële waardering, zij willen liever dat het geld wordt besteed aan de mensen voor wie zij werken. Hoe is dat voor de vrijwilligers in uw organisatie?

KANT EN KLARE MANIEREN OM TE WAARDEREN

 • Vrijwilligersonderscheiding “Het vergulde Hefje
 • Koninklijke onderscheiding

Vrijwilligersonderscheiding “Het vergulde Hefje”
De vrijwilligersonderscheiding is een vergulde draagspeld in de vorm van de Hefbrug over de Gouwe en gaat vergezeld met de gemeentelijke oorkonde. Deze onderscheiding is bedoeld voor "stille vrijwilligers", mensen die zich jarenlang belangeloos inzetten voor hun medemens en de Waddinxveense samenleving zonder ooit op de voorgrond te treden. Om het bijzondere karakter van de onderscheiding te waarborgen worden er maximaal 4 onderscheidingen per jaar uitgereikt.

Organisaties en stichtingen kunnen hun trouwe vrijwilligers voordragen voor deze onderscheiding. Stichting Vrijwilligerswerk beoordeelt in opdracht van de gemeente Waddinxveen deze aanvragen en geeft advies hierin. Het is uiteindelijk aan het college van burgemeester en wethouders om de onderscheiding toe te kennen.

De procedure en het voorstelformulier kunt u hier downloaden.

Koninklijke onderscheiding
De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de 'lintjesregen'. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Dan moet u dit uiterlijk vóór 1 juli van dit jaar doen.

Gaat het om een tussentijdse onderscheiding? Dan moet u het voorstel uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum indienen.

Op www.lintjes.nl leest u meer over hoe de persoon de onderscheiding kan krijgen.

Er zijn verschillende Koninklijke onderscheidingen. Dit zijn de bekendste:

 • De Militaire Willems-Orde. Dit is de hoogste onderscheiding voor dapperheid. Sinds 1940 kunnen militairen en burgers lid zijn van de Militaire Willems-Orde.
 • De Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding is voor personen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving.
 • De Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding is voor personen die iets buitengewoon bijzonders hebben gedaan voor de samenleving.

 

VRIJWILLIGERSBELEID

Vrijwilligersbeleid bestaat over het algemeen uit het scheppen van voorwaarden voor vrijwilligerswerk, het afstemmen tussen werk en vrijwilliger en het werven van vrijwilligers.

Waarom is vrijwilligersbeleid belangrijk?

 • Geeft beroepskrachten en vrijwilligers duidelijkheid over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt.
 • Voorkomt onduidelijkheid, conflicten en ongelijke behandeling tussen vrijwilligers. 
 • Stimuleert vrijwilligers, waardoor hun inzet voor de organisatie toeneemt.

Vrijwilligersorganisaties kunnen het werk voor vrijwilligers aantrekkelijker maken met een goed vrijwilligersbeleid. Veel organisaties doen daar iets aan en dat is maar goed ook. Want vaak wordt gedacht dat het vertrek van een vrijwilliger te maken heeft met die persoon zelf. Dat deze niet meer bij de organisatie past. Maar uit onderzoek blijkt dat de meeste vrijwilligers juist vertrekken uit onvrede met het vrijwilligersbeleid. Bijvoorbeeld vanwege te weinig professionele ondersteuning of een gebrek aan waardering.

Wat houdt vrijwilligersbeleid in?

Werven en selecteren

 • nieuwe vrijwilligers werven
 • vrijwilligerscontract opstellen

Behouden en begeleiden

 • zorgen voor regelmatige scholing
 • begeleiding door beroepskrachten of andere vrijwilligers
 • rekening houden met voorkeuren en motieven van vrijwilligers

Erkennen, waarderen en versterken

 • waardering tonen
 • vrijwilligers verzekeren
 • deskundigheidsbevordering

Beëindigen

 • zorgen voor een zorgvuldige afronding van het vrijwilligerswerk.

En tenslotte natuurlijk: Leg het vrijwilligersbeleid op papier vast.

Vrijwilligersovereenkomst

Als organisatie is het belangrijk om van te voren duidelijke afspraken te maken met de vrijwilliger in spé. Het is daarom goed om deze afspraken in een vrijwilligersovereenkomst vast te stellen. Zo weet je van elkaar wat de verwachtingen zijn.

In deze overeenkomst kun je afspraken maken over:

 • inhoud van het werk
 • werktijden en aantal uren
 • begeleiding en scholing
 • verzekering
 • onkostenvergoeding