Openingstijden

 • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Eendaagse training + examen Sociale Hygiëne

Datum: 
24 maart 2018
Tijdstip: 
8.00 - 17.30 uur
Plaats: 
Regio Zuidplas

VIP Zuidplas organiseert deze eendaagse training maar heeft ook een aantal plaatsen beschikbaar gesteld aan Waddinxveense vrijwilligers.

 • Datum: Zaterdag 24 maart 8.00-17.30 uur
 • Kosten: €225,=
 • Inschrijven mogelijk tot 19 februari
 • Locatie: nog niet bekend; regio Zuidplas

Informatie

Voor het schenken van alcohol, dienen verenigingen en stichtingen een Drank- en Horecavergunning aan te vragen bij de gemeente. Voor deze vergunning dienen bestuursleden/coördinatoren in het bezit te zijn van het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Daarnaast moet er tijdens de openingstijden te allen tijde iemand aanwezig zijn in het bedrijf die in het bezit is van dit Diploma en deze vrijwilliger dient bijgeschreven te staan op de Drank- en Horecavergunning. Om verschillende verenigingen en stichtingen de voorzien van een Drank- en Horecavergunning bieden het VIP Zuidplas en Vrijwilligerswerk Waddinxveen de mogelijkheid aan deze eendaagse training Sociale Hygiëne te volgen, speciaal voor bestuursleden en/of coördinatoren.

Inhoud van de training

Ter voorbereiding op deze training ontvangen de vrijwilligers het SVH Cursusboek ‘Sociale Hygiëne’ en een inlogcode voor de online proefexamens. Met het cursusboek en de online proefexamens kunnen de vrijwilligers zich optimaal voorbereiden op de training en het examen.

Tijdens de training wordt met een digitale presentatie en aan de hand van het SVH cursusboek ‘Sociale Hygiëne’, ingegaan op de knelpunten van de lesstof, onderwerpen zijn o.a.:

 • Sociale Hygiëne en de Drank- en Horecawet
 • Bedrijfs- en gastvrijheidsformule
 • Omgaan met gasten
 • Huisregels opstellen en omgaan met risicogedrag bij regelhandhaving
 • Omgaan met seksuele intimidatie, agressie en geweld
 • Gespreksmodellen
 • Alcohol, drugs, tabak en gokken
 • Veiligheidsvoorzieningen

Deze training wordt afgesloten met het officiële SVH examen. Dit examen duurt 40 minuten en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na het examen ontvangt het VIP een overzicht van de resultaten van alle vrijwilligers met het Diploma Sociale Hygiëne van de vrijwilligers die het examen voldoende hebben afgesloten. Zodra de dipoma’s binnen zijn worden de vrijwilligers hiervan op de hoogte gesteld.

Planning

Inloop                  08.00 - 08.30 uur

Start                     08.30 – 12.00 uur

Lunch pauze        12.00 – 13.00 uur

Vervolg                13.00 – 15.00 uur

Koffie pauze        15.00 – 15.15 uur

Vervolg                15.15 – 16.30 uur

Examen               16.50 – 17.30 uur

Aanmelden via info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl o.v.v. naam deelnemer, e-mail adres en telefoonnummer en naam vrijwilligersorganisatie

Daar wij als organisaties kosten maken verwachten we dat u na aanmelding ook daadwerkelijk aanwezig zult zijn. Indien u na aanmelding toch niet aanwezig bent bij de training dan zijn we genoodzaakt u een factuur van €250,= te sturen.